15 December 2010: Istanbul, Turkey

16 December 2010: Istanbul, Turkey

17 December 2010: Istanbul, Turkey

18 December 2010: Istanbul, Turkey to Amman, Jordan (plane)

19 December 2010: Amman to Petra, Jordan (bua)

20 December 2010: Petra, Jordan

21 December 2010: Petra to Madaba, Jordan (bus)

22 December 2010: Madaba to Dead Sea, Bethany beyond Jordan, Mount Nebo to Madaba, Jordan (taxi)

23 December 2010: Madaba to Amman, Jordan (taxi, bus)

24 December 2010: Amman, Jordan

25 December 2010: Amman, Jordan

26 December 2010: Amman, Jordan to Damascus, Syria (bus)

27 December 2010: Damascus, Syria

28 December 2010: Damascus, Syria to home.

Advertisement